Všeobecné obchodní podmínky

 1. Veškeré ceny, uváděné v internetovém obchodě holandskynabytek.cz jsou konečné.
  .
 2. Internetový obchod holandskynabytek.cz  se řídí Nákupním řádem, který přesně stanoví práva a povinnosti provozovatele (prodávajícího) a zákazníka (kupujícího). Právní vztahy založené uzavřením smlouvy o koupi věci nabízené v našem internetovém obchodě se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.
  .
 3. Každý zákazník, který chce objednat zboží prostřednictvím našeho internetového obchodu holandskynabytek.cz je povinen uvést pravdivé a úplné údaje.
  .
 4. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu a souhlasí s nimi.
  .
 5. Vyplněním registračního formuláře a závazné objednávky, která bude zákazníkovi doručena po další komunikaci v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
  .
 6. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.
  .
 7. Ochrana soukromí - na objednávkovém formuláři od uživatelů vyžadujeme informace, které slouží především jako kontakt na dodávku objednaného zboží nebo služeb či k zaplacení příslušné částky. V případě problémů s dodávkou slouží tato informace také k umožnění kontaktu se zákazníkem. Provozovatel serveru je jediným vlastníkem informací získaných na tomto serveru. Tyto informace nejsou a nebudou prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty.
  .
 8. Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodejce provést maximálně do 24 hodin od objednání, nebo poté, je li dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. Pokud kupující včas nezruší svoji objednávku a poté závaznou objednávku v podobě zboží nepřevezme je prodejce povinen vyžadovat náhradu škody, která mu nepřevzetím zásilky vznikla až do výše 5000kč.  V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.
  .
 9. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.
  .
 10. V případě Vaší nespokojenosti můžete zboží ve lhůtě 14 dnů zaslat zpět a zažádat o vrácení peněz nebo výměnu zboží. Zboží zašlete jako pojištěnou zásilku na vlastní náklady zpět na adresu uvedenou na faktuře. Jestliže chcete vrátit peníze, budou Vám zaslány na bankovní účet. Poštovní výdaje, které jsou spojeny s vrácením zboží, nehradíme.
  .
 11. Na všechny výrobky obsažené v katalogu poskytujeme záruční lhůtu dle zákona. Reklamaci v záruční lhůtě můžete uplatnit u provozovatele obchodu.

Holandskynabytek.cz